Lekce 5.

18. 07. 2009 | † 19. 07. 2013 | kód autora: VIB

V této lekci se naučíme ukazovací zájmena.
Ukazovací zájmeno KORE これ
Kore znamená "to" nebo "tohle" a ukazujeme tím na věci, které jsou blízko osoby, který větu říká.
Ukazovací zájmeno SORE それ
Sore znamená "to" nebo "tamto" a ukazujeme tím na věci, které jsou blízko osoby, která poslouchá, nebo na věci, kterou jsou zhruba stejně daleko od obou osob.
Ukazovací zájmeno ARE あれ
Are znamená "támhleto" a ukazujeme tím na věci, které jsou daleko od obou hovořících lidí.
Tato zájmena se moc nepoužívají pro ukazování na lidi.

Příklady:
Osoba 1: Kore wa pen desu ka. Tohle je pero? これはペンですか。
Osoba 2: Ie, sore wa enpitsu desu. Ne, to je (obyčejná) tužka. いえ、それはえんぴつです。

Osoba 1: Are wa kazan desu ka. Támhleto je sopka? あれは火山ですか。
Osoba 2: Hai, are wa kazan desu. Ano, je to sopka. はい、あれは火山です。

Osoba 1: Sore wa obentou desuka? To je tvoje sváča? それはお弁当ですか。
Osoba 2: Hai, kore wa boku no obentou desu. Ano, to je moje sváča. はい、これは僕のお弁当です。

Často se potřebujeme zeptat, co je co. Od toho slouží zájmeno NAN nebo NANI (oboje psáno 何), které znamená CO.

Příklady:
Osoba 1: Kore wa nan desu ka. Co je tohle? これは何ですか。
Osoba 2: Sore wa katana desu. To je meč. それは刀です。

Osoba 1: Are wa nan desu ka. Co je támhleto? あれはなんですか。
Osoba 2: Are wa sake desu. To je chlast. あれは酒です。

Když bychom mluvili s kamarády, můžeme zkrátit otázku pouze na Kore wa nani? これは何?, což ale není zdvořilé. V tomto případě se nepoužívá tázací partikule KA, a tak i Japonci píšou otazník.

V příští lekci si dáme konečně normální slovesa!


Zobrazit další články tohoto autora

Související články

Copyright © 2008-2018 Hups.cz. Všechna práva vyhrazena.