Japonština lekce 20: Sloveso být

30. 11. 2009 | † 19. 07. 2013 | kód autora: VIB

Na úvod bych rád na něco upozornil. Slovesa jsou těžká a látky je hodně a proto bude o slovesech trošku více lekcí.
 

Sloveso být


Sloveso být je ve zdvořilé formě vyjadřován buď sponou です(desu) nebo slovesy います(imasu) a あります(arimasu). V neutrální formě je ze spony です jen だ(da), ze slovesa います jen いる (iru) a ze slovasa あります jen ある(aru).
Použití: 1.です、だ se použije v případě, že něco je rovno něčemu druhému (zkrátka že něco je).
Příklad:Ano ningyou wa watashino desu. あの人形は私のです。 Támhleta panenka je moje.
Kono kuruma wa boku no chichi da. この車は僕の父。Toto auto je mého táty.

 

2.います、いる znamená být někde.
Příklad: Naruto-kun wa asoko ni imasu yo. ナルト君は彼処にいますよ。 Naruto-kun je támhle!
Watashi no kazoku wa moravia ni iru. 私の家族はモラヴィアにいる。 Má rodina je na Moravě.

3. あります、ある avšak také znamená být někde.
Příklad:Boku no shuriken wa doko ni arimasu ka. 僕の手裏剣はどこにありますか。 Kde jsou moje shurikeny? (Pozor! V případě にあります lze nahradit za です.)
Anta no enpitsu wa tsukue ni aru yo. あんたの鉛筆は机にあるよ。Tvoje tužka je přece na stole.

Rozdíl mezi います a あります je ten, že います se vztahuje pouze živým, pohybujícím se objektům tedy lidem a zvířatů...

.... あります se tedy vztahuje pouze k neživým objektům včtetně stromům a rostlinám.

Dále pak všechny 3 tvary mívají často ve větách partikuli に (ni) nebo が (ga).
Příklad:Tsukue no shita ni neko ga imasu. 机の下に猫がいます。 Pod stolem je kočka.

Zápor:Zápor spony です bychom měli z předchozích lekcí znám pro připomenutí jsou to ではないです (dewa nai desu), ではありません (dewa arimasen), じゃないです(ja nai desu) a じゃありません(ja arimasen). Pro だ (tedy neutrální zdvořilost) je to pak じゃない(ja nai) a ではない (dewa nai). Pro います je to いません a pro いる je to いない (inai). Pro あります je zápor ありません (arimasen) a pro ある je to ない (nai).

V případě, kdy je nutná vysoká zdvořilost, se místo います používá 入らっしゃいます (irasshaimasu) a místo あります se používá ご座います (gozaimasu). Požívá se např. když s vámi bude mluvit recepce hotelu.

Příklad:
Moshimoshi, Tanaka-san wa irasshaimasu ka. もしもし、田中さんは入らっしゃいますか。Haló, je tam pan Tanaka?
Sumimasen ga, kono hoteru ni wa fakkusu ga arimasu ka. すみませんが、このホテルにはファックスがありますか。 Promiňte, ale je v tomto hotelu Fax?
Hai, gozaimasu. はい、ご座います。Ano, je.

Než lekci ukončím rád bych ještě řekl, že v knihách se můžete setkat namísto s です s である (dearu). Je to pouze knižní forma です. Má také stejný zápor a min čas.

V příští lekci se podíváme na tvar でしょう (deshou). A potom si dáme min. čas neutrální zdvořilosti. Dále pak si pro vás připravím nějaké to cvičení. いってきます (ittekimasu) Smiling

 


Zobrazit další články tohoto autora

Související články

Copyright © 2008-2018 Hups.cz. Všechna práva vyhrazena.