Japonština lekce 22. Přímá forma sloves část 1.

20. 12. 2009 | † 19. 07. 2013 | kód autora: VIB

Tak po dlouhé době (nebylo moc času i když mi asi nebudete věřit Smiling) tu je další lekce, která bude trošku delší a bude se věnovat Přímé formě neboli...
 

Neutrální zdvořilost část 1


Neutrální zdvořilost se používá *převážně mezi členy rodiny a přáteli. Je to vlastně téměř stejné jako naše tykání. V normálním rozhovoru je leší použít zdvořilou formu, ale přímá forma sloves se ve větě objevuje v jiných formách než hlavní sloveso a proto je vhodné se neutrální tvar naučit.

 

* převážně proto, že ji můžete použít kdekoliv, ale jakékoliv následky si přičtěte sami Smiling. Zkuste např. tuto formu použít na císaře.

Neutrální tvar slovesa je slovníková forma. Zápor se tvoří přidáním -nai(ない) ke kořenu u samohláskových sloves a -anai(あない) ke kořenu souhláskových sloves. Ke slovesům končícím a au, iu nebo ou se přidává -wanai. Zápor nepravidelných sloves Kuru (来る) a Suru (する) je Konai (来ない) a Shinai (しない).
Příklad:
Teaberu (食べる) - Tabenai (食べない)
Jíst - Nejíst

Nuru (塗る) - Nuranai (塗らない)
Kreslit - Nekreslit

Omou (思う) - Omowanai (思わない)
Myslet - Nemyslet
 Min. čas se u samohláskových sloves tvoří přidáním -ta ke kořenu.
Příklad:
Suwaru (座る) - Suwatta (座った) tento znak je spoustě vám asi povědomý co? Jestli ne vzpomeňte si na Yamata.
Sedí - Seděl

 

Se souhláskovýmí slovesy je to trošku težší, avšak následující tabulka mluví za vše.

Koncovka Koncovka v min. čase (příklad) Sloveso v přít. čase (příklad) Sloveso v min. čase Sloveso česky
-su(す) -shita(した) Sagasu(探す) Sagashita(探した) Hledat
-ku(く) -ita(いた) Hataraku(働く) Hatarakita(働きた) Pracovat
-gu(ぐ) -ida(いだ) Oyogu(泳ぐ) Oyogida(泳ぎだ) Plavat
-ru(る) -tta(った) Nuru(塗る) Nutta(塗った) Malovat
-tsu(つ) -tta(った) Motsu(持つ) Motta(持った) Držet
-u(う) -tta(った) Kau(買う) Katta(買った) Koupit
-bu(ぶ) -nda(んだ) Yobu(呼ぶ) Yonda(呼んだ) Volat
-mu(む) -nda(んだ) Yomu(読む) Yonda(読んだ) Číst
-nu(ぬ) -nda(んだ) Shinu(死ぬ) Shinda(死んだ) Zemřít Sad

....fjfi.cvut.cz/modules/smileys/packs/example/sad.png">

Min. čas nepravidelných sloves je Kita(来た) a Shita(した).
Zápor minulého času se tvoří přidáním -nakatta( なかった) ke kořenu souhláskových sloves a -anakatta( あなかった) ke kořenu samohláskových sloves.
Taberu – Tabenakatta (食べなかった) - Jíst
Tobu - Tobanakatta (飛ばなかった) - Skákat,létat
 Pokud je sloveso na konci věty ve zdvořilém tvaru, ostatní slovesa můžou být v neutrálním tvaru, aniž by oblivnila zdvořilost věty. Tzn. že slovesa mohou být použíta pokud jsou věty spojeny pomocí spojky keredomo(けれども)(o spojkách někdy později + tato spojka znamená ale)- zkráceně kedo(けど) nebo když veta končí na deshou(でしょう).
Příklady:
Gai-sensei wa hayai hito da keredomo, hen desu. がい先生は早い人だけれども、変です。Gai sensei je rychlý člověk, ale je zvláštní.
Kakashi sensei wa eigo ga wakaru deshou. かかし先生は英語が分かるでしょう。Dofám, že Kakashi rozumí anglicky.

 

Pro vyjádření důvodu se za slovesem používá partikule kara (から).
Příklad:
 

 

 

K vyjadřování názorů (tedy jako sloveso myslím) slouží fráze to omoimasu (と思います) na konci věty a veškerá ostatní slovesa ve větě jsou v neutrálním tvaru. Názory někoho jiného jsou vyjádřeny slovesem to omotte imasu (と思っています). Dlaší sloveso, které se používá jako myslet je sloveso kangaeru (考える) avšak vyjadřuje spíše zvážit nebo promyslet.

Příklady:
Kakashi sensei wa konai to omoimasu. カカシ先生は来ないと思います。Mylím, že Kakashi nejde.
Maiku san wa, Nihon wa ii kuni da to omotte imasu. マイクさんは、日本はいい国だと思っていんます。Mike si myslí, že Japonsko je dobrá země.
Chiimu no koto wo kangaeru. チームの事を考える。Myslím na tým.

Pokračování bude někdy příště jelikož tu 3 týdny nebudu.


Zobrazit další články tohoto autora

Související články

Copyright © 2008-2018 Hups.cz. Všechna práva vyhrazena.