Japonština - obecná slovíčka část 15.

20. 05. 2010 | † 19. 07. 2013 | kód autora: VIB

こにちは mám zde novou várku užitečných jap. slovíček. Dnes to budou...

Zájmena - Daimeishi 代名詞

Osobní zájmena - Ninshoudaimeishi 人称代名詞

Tyto bychom již měli znát, pro připomenutí vypíšu jen ty základní. Kdyby jste je náhodou neznali najdete je zde.
Já - Watashi
My - Watashitachi私達
Ty - Anata あなた
Vy - Anatatachiあなた達
On - Kare
Oni - Karera彼ら
Ona - Kanojo(dž)彼女
Ony - Kanojotachi彼女達
Tamta osoba - Anohitoあの人
Tamty osoby - Anohitotachiあの人達

Rada: Anata se často překládá jako Drahý a často se používá mezi manželem a manželkou (samozřejmě existují vyjímky Smiling). Raději byste měli pro oslovení osoby použít jeho jméno + nějaký suffix (např. zdvořilé san).
 


 

 

Neurčitá zájmena - Futeidaimeishi 不定代名詞

No pokud se učíte podle našich lekcí a slovíček, tak tyto zatím neznáte.
Dareka - Někdo誰か
Daremo - Nikdo誰も
Doreka - Něcoどれか
Doremo - Nicどれも
Dokoka - Někdeどこか
Dokomo - Nikdeどこも
Nanika - Něco何か
Nanimo - Nic何も
Ikuraka - Několik幾らか
Ikuramo - Málo幾らも
Nandemo - Cokoliv何でも
Nannimo - Nic何にも
Stejně jako u nás v ČR se neurčitá zájmena pojí se zápor. slovesy.
Např. Daremo kimasen deshita. Nikdo nešel. 誰も来ませんでした。
 


 

 

Zvratná zájmena

Jibun - Sám, Sobě自分

Toto je jedinné japonské zvratné zájmeno.
 


 

 

Ukazovací zájmena + tázací zájmena

Použití některý zájmen najdete zde.
Tyto zájmena jsou podle předpony rozdělena do 4 skupin:
1) ko - blízké mluvčímu
2) so - blízké posluchači
3) a - oboum vzdálené
4) do - tázací

Kore - Totoこれ
Kono - Tentoこの
Konna - Takovýtoこんな
Kou - Takhle こう
Koko - Tadyここ
Kochira - Tadytudyこちら

Sore - Toそれ
Sono - Tenその
Sonna - Takovýそんな
Sou - Takそう
Soko - Tamそこ
Sochira - Tudyそちら

Are - Tamtoあれ
Ano - Tamtenあの
Anna - Takovýあんな
Aa - Takああ
Asoko - Tamhleあそこ
Achira - Tamtudyあちら

Dore - Kteréどれ
Dono - Kterýどの
Donna - Jakýどんな
Dou - Jakどう
Doko - Kdeどこ
Dochira - Kudyどちら

Ostatní tázací zájmena:
Dare - Kdo
Nan, Nani - Co
Nannin - Kolik (lidí)何人
Ikura - Kolik (peněz)幾ら
Ikutsu - Kolik幾つ
Itsu - Kdyいつ
Doushite, Naze - Pročどうして, なぜ

Na závěr jen sdělím téma další lekce slovíček a budou to tvary.


Zobrazit další články tohoto autora

Související články

Copyright © 2008-2017 Hups.cz. Všechna práva vyhrazena.