II. Základní pravidla hry GO

13. 10. 2009 | † 19. 07. 2013 | kód autora: VIB

Na této stránce jsou základní pravidla hry GO. Může se stát, že při prvním čtení nebudete úplně rozumnět všem pravidlům. Ale nemějte žádné obavy, v následující části budou jednotlivá pravidla vysvětlena podrobně s mnoha příklady.

Musím zmínit, že existuje několik různých oficiálních pravidel hry GO. Pravidla popsaná zde odpovídají pravidlům Americké Asociace GO a používají japonský způsob počítání, protože tento způsob používají i internetovské GO servery a používá je i většina hráčů. Základní způsob hry je stejný nezávisle na tom, která sada pravidel se používá.

1. Vybavení a tahy: GO se hraje na desce (goban), která je pokryta pravidelnou sítí svislých a vodorovných línií. GO hrají dva hráči. Každý hráč má sadu kruhových kamenů. Jeden hráč (černý) má černé kameny, druhý hráč (bílý) má bílé kameny. První hraje černý a hráči se v tazích pravidelně střídají. Hráč, který je na tahu může položit kámen na libovolný volný průsečík dvou línií (bod) na gobanu (s vyjímkou v pravidlech 3 a 4), nebo může dát pass (vzdát se možnosti položit kámen).

2.
Zajímání: Dva body nazýváme sousední jestliže jsou vedle sebe ve svislém nebo vodorovném směru, nikoli však ve směru diagonálním. Dva kameny stejné barvy na sousedních bodech jsou spojeny a tvoří řetezec kamenů. Prázdný bod sousedící s řetezcem kamenů se nazývá svoboda. Když je položen kámen tak, že sníží počet svobod jednoho nebo více řetězců soupeřových kamenů na nulu (jinými slovy, když obklopí soupeřovi kameny), jsou obklopené kameny zajaty a odstraněny z gobanu.

3.
Sebevražda: Kámen nesmí být zahrán na místo, kde by neměl žádnou svobodu a přitom by nezpůsobil zajmutí žádného soupeřova kamene. (Jinými slovy - nemůžete zajmout svůj vlastní kámen.)

4.
Opakování: Kámen nesmí být zahrán tak, aby se na gobanu vytvořila identicky stejná pozice kamenů jako byla po předcházejícím tahu. (Opakování není dovoleno.)

5.
Počítání: Jestliže je poslední tah obou hráčů pass hra končí a začíná počítání výsledku. Nejprve se hráči musí shodnout na tom, které kameny na gobanu jsou mrtvé. (Nejasnosti jsou velmi málo časté, ale existuje pravidlo k vyřešení rozporů, které je popsáno později.) Mrtvé kameny jsou považovány za zajaté a jsou odstraněny z gobanu. Každý hráč dostane jeden bod za každý zajatý soupeřův kámen a jeden bod za každý volný bod svého území. Skupina spojených prázdných bodů ohraničená pouze kameny hráčovy barvy je získané území. Vyhrává hráč s větším počtem bodů.


Zobrazit další články tohoto autora

Související články

Copyright © 2008-2017 Hups.cz. Všechna práva vyhrazena.