III. Podrobné vysvětlení pravidel (4. pokračování)

16. 12. 2009 | † 19. 07. 2013 | kód autora: VIB

5. Počítání

Pravidlo 5: Jestliže je poslední tah obou hráčů pass, hra končí a začíná počítání výsledku. Nejprve se hráči musí shodnout na tom, které kameny na gobanu jsou mrtvé. (Nejasnosti jsou velmi málo časté, ale existuje pravidlo k vyřešení rozporů, které je popsáno později.) Mrtvé kameny jsou považovány za zajaté a jsou odstraněny z gobanu. Každý hráč dostane jeden bod za každý zajatý soupeřův kámen a jeden bod za každý volný bod svého území. Skupina spojených prázdných bodů ohraničená pouze kameny hráčovy barvy je získané území. Vyhrává hráč s větším počtem bodů.

Na konci hry získává každý hráč jeden bod za každý prázdný bod, který je obklopen jeho vlastními kameny. Na příklad na obrázku 14 má bílý 6 bodů území (označených W) a černý má 5 bodů území (označených B). Na gobanu jsou též 3 neutrální body (označené N), které se nepočítají za body žádnému hráči.
 

Obrázek 14: Území

Neutrální body se nazývají dame. Dame body by se měli před vlastním počítáním vyplnit kameny, jak je ukázáno na obrázku 15, aby nebyly náhodou započítány jako území.
 

Obrázek 15: Vyplnění dame

Ve většině případů bude také na konci partie na gobanu několik mrtvých kamenů, jak je ukázáno na obrázku 16.

Definice: Vaše kameny jsou mrtvé jestliže nemůžete zabránit soupeři v jejich zajetí, i když uděláte další tah.

Dva bílé kameny označené X na obrázku 16 jsou mrtvé. Černý může hrát na A, aby je dostal do atari a tahem na B je může poté vzít. Bílý by tomu nemohl nijak zabránit. Označené černé kameny jsou také mrtvé, protože bílý může zahrát na C a G a zajmout je.
 

Obrázek 16: Mrtvé kameny

Ostatní kameny na obrázku 16 jsou živé.

Definice: Vaše kameny jsou živé jestliže neexistuje způsob, jak je zajmout, i když váš soupeř udělá následující tah.

Velký řetězec černých kamenů má oko na bodě F, a tak kdyby bílý zahrál na A a B mohl by dostat tento řetězec do atari, ale bílý nemůže oba body A a B obsadit kvůli pravidlu o sebevraždě. Černý nemůže kvůli tomuto pravidlu obsadit žádný z bodů C, D, E, a G a tak žádný z bílých kamenů už nemůže být zajat. Na konci hry bude každý kámen na gobanu buď živý nebo mrtvý. Mrtvé kameny jsou z gobanu odstraněny a přidají se ke kamenům, které byly zajaty při hř...

.... Na obrázku 16 byly odstraněny dva mrtvé černé kameny a také dva mrtvé bílé kameny. Po jejich odstranění tedy vypadal goban jako na obrázku 15. Bílý má 2 černé zajatce a 6 bodů území - celkem 8 bodů. Černý má 2 bílé zajatce a 5 bodů území - celkem 7 bodů. Bílý vyhrát tuto partii o 1 bod.

Všimněte si, že pouze prázdné body se počítají jako území. Černé území na obrázku 17 má cenu 4 bodů. Když ale černý zahraje tah 1 dovnitř svého území, zůstanou mu v území pouze 3 body. To znamená, že byste neměli hrát dovnitř svého území, protože tím ztratíte bod.

Obrázek 17: Hraní dovnitř svého území

Co se stane, když zahrajete kámen dovnitř soupeřova území? Na obrázkou 18 má území bílého 4 body. Když zahraje černý kámen 1 dovnitř území bílého, bílý to jednoduše ignoruje. Na konci hry bude černý kámen odstraněn, protože je mrtvý. Bílý bude mít stále 4 body za území a navíc ještě bod za jednoho zajatce, celkem tedy 5 bodů. Černý dal bílému jeden bod navíc. Takže když zahrajete do soupeřova území, ztratíte také bod.

Obrázek 18: Hraní dovnitř soupeřova území

Někdy ale můžete zahrát tah, který vytváří hrozbu a soupeř na váš tah musí odpovědět tahem do svého území. Na obrázku 18 hraje černý 2 dovnitř bílého území a dva kameny bílého se tak dostávají do "atari". Bílý musí zahrát tah 3 a zajmout vetřelce, aby zachránil své dva kameny. Černý dal bílému navíc jednoho zajatce, ale bílý zároveň ztratil jeden bod zahráním tahu do svého území. Skóre se tedy nezměnilo. Bílý má stále 5 bodů (jeden mrtvý kámen je ještě na gobanu, jeden zajatec a 3 body území).

    Zapamatujte si tedy:
  • Jestliže hrajete dovnitř svého území, ztrácíte bod.
  • Jestliže hrajete dovnitř soupeřova území, ztrácíte bod.
  • Jestliže oba hráči hrají dovnitř stejného území, skóre se nemění.

Během hry se oba hráči pokouší ohraničovat území, bránit soupeři v ohraničování území, zajímat kameny a zachraňovat vlastní kameny před zajmutím. To je způsob jak získat body. Když je celý goban rozdělen na bílá a černá území a všechny kameny jsou buď živé nebo mrtvé, nebude už žádná další možnost jak získat další bod. Dame (neutrální body) mohou být vyplněny. Když je to provedeno, každý další tah by vedl ke ztrátě bodů, protože by byl hrán dovnitř ohraničeného území. V této situaci oba hráči dají pass a hra je skončena. Podívejme se teď na výslednou pozici na obrázku 19. Bílý právě vyplnil ko tahem 10. Černý je na tahu.

Obrázek 19: Počítání výsledku

Černý nechce hrát dovnitř svého území a nemá možnost zahrát žádný tah podle pravidel v soupeřově území. Také nejsou žádné neutrální body (dame), a tak černý řekne pass. Bílý může zahrát kámen na jeden z bodů označených A a tím dostane černé skupiny do "atari", ale černý zahraje na druhý z bodů A a tím zajme hrozící bílý kámen. Výsledné skóre partie se těmito dvěma tahy nezmění, protože oba hráči hráli ve stejném území. Už není žádná další možnost tahu, a tak bílý dá též pass. Znamená to, že hra skončila a může se spočítat výsledek. Pravidla sice říkají, že hra končí, když oba hráči musí na konci hry dát pass, ale v přátelské atmosféře partie hráči většinou jednoduše souhlasí s tím, že hra je skončena. Na konci hry hráči řeknou pravděpodobně něco takovéto:

"Ok, to je všechno. Hra je u skončena."
"Máš pravdu. Spočítejme výsledek."

Dva kameny na obrázku 19 označené X jsou mrtvé a budou odstraněni jako zajatci. Je velmi vyjímečné, že hráči nesouhlasí s určením života a smrti kamenů na konci partie, ale začátečníci s tím mohou mít někdy problémy. Jednoduchý způsob k vyřešení jakýchkoli dohadů je ukázán na následující stránce. V této hře má bílý 4 body území a 3 zajatce, celkem tedy 7 bodů. Černý má 4 body území a 2 bílé zajatce, celkem 6 bodů. Bílý vyhrál o jeden bod. V této hře boj o ko rozhodl o tom, kdo zvítězil.

...


...

Zobrazit další články tohoto autora

Související články

Copyright © 2008-2017 Hups.cz. Všechna práva vyhrazena.