IV. Handicapy and třídy

14. 01. 2010 | † 19. 07. 2013 | kód autora: VIB

Když spolu hrají dva hráči a jeden je silnější než druhý, můžou spolu hrát vyrovnanou handicapovou partii. Slabší hráč si vezme černé kameny a má dovoleno zahrát na začátku partie 2 až 9 úvodních tahů dříve, než začne hrát černý. (Hráč s černými kameny vždy partii začíná, takže handicap dvou kamenů je nejmenší možný handicap.) V Číně může zahrát černý tyto tahy kdekoli na goban, ale v Japonsku musí dát handicapy na handicapové body - na hvězdy gobanu. Tyto body jsou označené na gobanu malými černými tečkami. Ve většině ostatních zemí se používá takřka výhradně japonský systém kladení handicapových kamenů. Místa, na která se handicapové kameny musí položit, jsou naznačeny níže.

Handicapy dávají černému větší výhodu na malém gobanu než na velkém. Každý kámen na gobanu 13x13 má stejný efekt jako dva kameny na gobanu 19x19 a každý kámen na gobanu 9x9 má přibližně stejný efekt jako dva kameny na gobanu 13x13. Když tedy hrají dva soupeři vyrovnanou partii na gobanu 13x13 se čtyřmi handicapy, potom na gobanu 19x19 by měli použít osm handicapů a na gobanu 9x9 pouze dva handicapy. Na gobanu 9x9 už dávají čtyři handicapové kameny soupeři obrovskou výhodu a obvykle se na tomto malém gobanu víc handicapových kamenů nedává.

I když se nehraje handicapová partie, první tah stále znamená pro černého určitou výhodu - výhodu asi šesti bodů. Aby byla hra zcela vyrovnaná, bílý dostává takzvané komi - buď může bílý dostat od černého před začátkem partie šest zajatců nebo se jednoduše na konci partie připočítá bílému šest bodů. Na turnajích bývá komi 6 1/2 bodu a není tedy možná remíza. Když je jeden hráč o něco málo lepší, ale ne dost na dvou-handicap, tak silnější hráč dostane bílé kameny, ale dostane komi jen půl bodu. Taková partie se někdy označuje jako "jedno-handicap".

Když spolu dva hráči sehrají několik partií, je jednoduché najít správný handicap. Začněte hrát bez handicapu nebo se pokuste handicap odhadnout. Pokud stejný hráč vyhraje dvě partie za sebou, tak změňte handicap o jeden kámen. Když je handicap dobře nastavený, tak by každý z protihráčů měl vyhrát přibližně polovinu partií. Pokud spolu hraje větší množství hráčů, tak spolu všichni nehrají dost často a potřebují k určení rozdílů jiný způsob.

V GO existuje systém tříd, který byl zaveden v Japonsku a používá se ve většině zemí světa. Začátečník, který se učí pravidla, ale nesehrál ještě žádnou partii má třídu Třicátý kyu (30-kyu). To je nejnižší třída. Když se zdokonaluje, jeho třída roste na 29-kyu, 28-kyu a tak dále. Když přečtete celý `Úvod hry GO pro začátečníky` a sehrajete asi tucet partií, tak bude vaše třída okolo 20-kyu. Dosáhnout třídy 10-kyu už je trochu těžší. Budete muset sehrát mnoho partií a pravděpodobně si přečíst nějakou knihu o základních strategiích. Když dosáhnete úrovně 5-kyu umíte GO docela dobře a když dosáhnete úrovně 1-kyu, tak jste téměř mistři v G...

.... Další třída po 1-kyu je 1-dan (shodan), což je první mistrovská třída. (V karate má shodan právo nosit černý pásek.) Dále jsou třídy 2-dan, 3-dan a tak dále. Nejvyšší třída pro amatérské hráče je 6-dan (vítěz amatérského mistrovství světa získává titul 7-dan). Rozdíl tříd mezi hráči odpovídá přibližně počtu handicapových kamenů, které se používají pro handicapové partie na gobanu 19x19. Když spolu hraje 9-kyu a 5-kyu, tak bude partie vyrovnaná při 4 handicapových kamenech. 2-dan dá hráči 4-kyu 5 handicapů, 3-kyu při hře s 4-kyu bude mít bílé kameny a nedostane žádné komi.

Hráči mohou získat třídy hrou na oficiálních turnajích, které pořádají GO Asociace v zemích celého světa. Nebo si můžete svou třídu přibližně určit na základě partie se zkušenějším protihráčem. Například když potřebujete 7 handicapových kamenů k vyrovnané partii s hráčem 1-dan, tak vaše třída je přibližně 7-kyu. Pokud můžete jinému hráči dát 5 handicapů, tak jeho třída pak bude okolo 12-kyu. Někteří lidé berou třídy velmi vážně, ale jejich hlavní smysl je v nastavení správného handicapu, aby z partie měli požitek oba hráči a partie byla zajímavá.

Existují také profesionální hráči GO. Jejich třídy jsou 1-dan až 9-dan, ale úroveň profesionálního 1-dan odpovídá přibližně třídě o jednu větší, než jakou má amatérský 6-dan. Rozdíly mezi profesionálními třídami jsou také menší, než u amatérských tříd. Rozdíl čtyř profesionálních tříd odpovídá přibližně rozdílu jedné amatérské třídy. Pod textem je škála znázorňující třídy v GO. Jak se zvyšuje vaše úroveň, tak je stále těžší dosáhnout lepší třídy. Je celkem jednoduché zlepšit se z 30-kyu na 29-kyu, ale mnohem těžší je zlepšit se z 1-dan na 2-dan. I profesionálnímu hráči GO, který se věnuje hraní a studiu GO na plný úvazek trvá mnoho let, než dosáhne úrovně 9-dan.


Zobrazit další články tohoto autora

Související články

Copyright © 2008-2017 Hups.cz. Všechna práva vyhrazena.