V. Život a smrt

30. 01. 2010 | † 19. 07. 2013 | kód autora: VIB

První věcí, kterou se musí naučit každý hráč GO hned po pravidlech je, jak zjistit, kdy jsou kameny živé a kdy mrtvé. Zápasy o život a smrt mezi nepřátelskými kameny se odehrávají neustále a jsou jednou z nejzajímavějších částí partie.
 

Obrázek 21: Jedno oko je smrt

Na obrázku 21 mají černé kameny jedno oko na A. (Oko je jedna svoboda obklopená řetězcem kamenů.) Jak jsme viděli dříve, bílý nemůže zahrát tah na A kvůli pravidlu o sebevraždě. Jedině když bílý hraje nejdříve na B, tím tahem dostane černé kameny do atari. Poté je dovoleno bílému zahrát do oka na bod A a zajmout všechny černé kameny. Protože černý nemůže zabránit bílému v obklíčení a zajmutí svých kamenů tahy na B a poté A - jsou tyto černé kameny mrtvé. Co se ale stane, když má skupina dvě oči?
 

Obrázek 22: Dvě oči jsou život

Na obrázku 22 mají černé kameny dvě oči. Bílý nemůže zahrát na C, protože tím tahem nezajímá černé kameny, těm zůstává ještě svoboda na D. Ale bílý nemůže zahrát kvůli stejnému důvodu ani na D! Proto jsou tyto kameny živé a neexistuje pro bílého způsob, jak by je mohl zajmout (Samozřejmě černý nesmí nikdy zahrát na bod C nebo D, tím by se připravil nejen o bod ve svém území, ale také o životně důležitou svobodu své skupiny.)

Toto je jeden z nejdůležitějších principů v GO:

 


 

Skupina kamenů je živá, pokud může vytvořit dvě oči.

Ve skutečných partiích jsou situace většinou trochu komplikovanější. Často nejsou všechny kameny spojené jako na obrázku 22. Místo toho několik řetězců blízko u sebe vytváří skupinu kamenů. Někdy tyto skupiny mohou vytvářet dvě oči a mohou být živé. Jindy se ale ukáže, když kameny nejsou spojeny, že to co vypadalo jako oko, je jenom falešné oko a kameny jsou mrtvé místo živé.
 

Obrázek 23: Živé skupiny

Na obrázku 23 jsou všechny skupiny černého živé. I když je každá skupina tvořena dvěma nebo třemi samostatnými řetězci, které nejsou vlastně spojeny, každý z těchto řetězců má dvě nebo tři svobody a bílý nemůže žádný zajmout. Důležité je, že každý řetězec kamenů pomáhá vytvářet aspoň dvě oči, a tak je chráněný před zajmutím. Kdyby ovšem některý z řetězců byl vedle pouze jednoho oka, potom nejsou kameny chráněné před zajetím a toto oko se proto nazývá falešné.
 

....gif" width="489" align="bottom" naturalsizeflag="3">

Obrázek 24: Falešné oči

Na obrázku 24 vypadají černé skupiny jako by měli dvě oči, ale nemají je. Kameny označené X jsou chráněny jenom jedním okem (A) a jsou už dokonce v atari. Bílý může hrát na A a zajme označené kameny, takže bod A je pouze falešné oko a všechny tyto skupiny černého jsou mrtvé. Můžete si myslet, že by mohl u dvou posledních skupin nastat ještě boj o ko. Ale černý nemá žádnou možnost vyhrát, takže to není skutečné ko. Kdyby totiž černý hrál na A (obvyklý způsob, jak vyhrát ko), aby zachránil svůj kámen v atari (X), tak tím vystaví všechny černé kameny do atari a přidá tímto tahem jen dalšího zajatce soupeři. V posledním příkladu je také bod B falešným okem, protože žádný z okolních kamenů netvoří vedle pravé oko (pamatuj, že bod A není oko). Tyto druhy řetězových posunů jsou obvyklé. Pokud je oko pouze falešným okem, tak už nechrání kameny vedle sebe a tím se stává vedlejší oko taky falešné a tak dále. Každý kámen ve skupině musí být chráněn dvěma skutečnými oky.

  

 

Teď se podíváme co se stane, když kameny tvoří velké oko, které má více než jednu svobodu.

Obrázek 25: Dva body v řadě

Na obrázku 25 černý obklopil dva body území. To ale není to samé jako mít dvě oči a černé kameny jsou mrtvé. Bílý může zahrát tah na 1 a vystavit tak černé kameny atari. Můžete si myslet, že černý vyřeší problémy zajmutím tohoto kamene tahem na 2, ale to mu nepomůže. Černé kameny jsou i po tomto zajmutí v atari a bílý je tahem 3 zajme. Je potřeba si pamatovat jedinou věc: černé kameny nemají dvě oči a jsou tedy mrtvé. Dva body v řadě tvoří pouze jedno oko.

Obrázek 26: Čtyři body v řadě

Na obrázku 26 černé kameny obklopují čtyři body v řadě a v této chvíli už jsou živé. Nemají sice zatím dvě oči, ale mohou je - kdyby se bílý pokusil o útok - jednoduše vytvořit. Když černý hraje na jeden z bodů A nebo B, tak vytváří dvě oči. Protože bílý nemůže položit dva kameny najednou je pozice černého bezpečná. Když zahraje bílý na 1, tak černý odpoví na 2 (a nebo naopak) a bílý má smůlu. Aby byla skupina živá, tak musí být schopná vytvořit dvě oči, ale nemusí je nutně už mít. Když se vám podaří obklopit dostatečně velké území, tak vaše kameny jsou obvykle schopné vytvořit při útoku soupeře dvě oči a budou živé.

Skupina kamenů obklopující dva body má tedy jen jedno oko a je mrtvá. Skupina obklopující čtyři body v řadě naproti tomu může vždy vytvořit dvě oči a je živá. Co tedy skupina, která obklopuje tři body v řadě?

Obrázek 27: Tři body v řadě

Na obrázku 27 černý obklopil tři body v řadě. Životně důležitý je prostřední bod (A). Když zahraje černý na bod A, tak tím vytváří dvě oči a jeho skupina je živá. Když ale hraje na bod A bílý, tak černé kameny nemůžou vytvořit dvě oči a jsou mrtvé. Důležité je, že černé kameny nemohou vytvořit dvě oči a tak bude bílý schopen je zajmout.

Obrázek 28: Příprava zajmutí

Když bílý chce skutečně zajmout černé kameny a odstranit je z desky hraje tah na 2 a dostává tak černého kameny do atari. Černý sice může zajmout dva bílé kameny tahem na 3, ale to mu nepomůže. Vytvoří tím vlastně dva body v řadě. Bílý hraje na 4 a černého kameny jsou opět v atari. Zajmutí kamene 4 je pro černého ztráta času, protože jeho kameny by byly i po tomto tahu v atari. Příští tah bílého zajme černé kameny.

Tady je ještě jednou definice "života" a "smrti":

  • Vaše kameny jsou mrtvé pokud nemůžete zabránit soupeři v jejich zajmutí, i když uděláte následující tah.
  • Vaše kameny jsou živé pokud je soupeř nemůže zajmout, i když udělá následující tah.

Černé kameny na obrázku 27 (obklopující tři body v řadě) nejsou mrtvé, protože je černý může zachránit. Ale nejsou taky živé, protože bílý je může zajmout. Jsou to "nejasné" kameny, protože otázka jejich života a smrti ještě není vyřešena. Záleží na tom, kdo udělá následující tah. Na začátku partie je osud většiny kamenů nejasný. Ale na konci partie je každý kámen na gobanu buď živý nebo mrtvý.

  

 

Není vždy jednoduché rozhodnout, jestli jsou kameny živé, mrtvé nebo jestli je jejich osud ještě nejasný. Někdy i začátečník hned pozná jaká je skutečná situace, ale jindy je tak komplikovaná, že se může zmýlit i profesionál. Existují proslulé problémy, které nemohou vyřešit i někteří z nejlepších hráčů na světě. Pokud si nejste jistí, jestli je skupina kamenů živá či mrtvá, zkuste ji zachránit nebo zničit. To je způsob, jak se naučíte hrát GO. Ale když už je jasné, že je skupina živá nebo mrtvá, tak se nezdržujte zbytečnými pokusy zachránit mrtvou skupinu nebo zničit živou skupin...


.... Místo toho hrajte někam jinam na gobanu, kde můžete získat nějaké body.

Tady je jednoduchý problém života a smrti. Na obrázku 29 je jedna skupina černého živá, jedna je mrtvá a jedna může být ještě zachráněna. Můžete říct která je která?
 

Obrázek 29: Problémy života a smrti

Kliknutím sem si můžete zkontrolovat svou odpověď, ale zkuste si tyto jednoduché problémy vyřešit nejprve sami. GO je hra pro ty, kteří rádi řeší tento druh logických hádanek. Uvědomte si, že jediná důležitá věc je, jestli skupina může nebo nemůže vytvořit dvě oči a jistě tyto problémy vyřešíte správně.
 

Obrázek 30: Musí černý spojit?

Kameny které obklopují určité území často nejsou zcela spojeny do jediného řetězce. Je důležité ujistit se, že žádný z těchto kamenů nemůže být odstřižen a zajat. Černá skupina na obrázku 30 bude mít problémy, když bílý zahraje na A a dostane tři kameny na spodní straně do atari. Kvůli tomuto střihu a zajetí tří černých kamenů přijde černý i o ostatní kameny, protože zbylé kameny nemohou vytvořit dvě oči. Černý tedy musí spojit dohromady své kameny tahem na A. Potom budou všechny kameny černého živé, protože mají dostatek prostoru pro vytvoření dvou očí.
 

Obrázek 31: Musí černý spojit?

Na obrázku 31 není černý v nebezpečí. Černé kameny jsou živé a obklopují sedm bodů území. Černý by neměl do tohoto území hrát, protože by ztratil jeden bod (území by se zmenšilo na šest bodů). Když se bílý pokusí rozstřihnout skupinu černého tahem 1 na bod A, tak černý zahraje tah 3 na B a bílý kámen bude v atari. Bílý kámen nemůže uniknout a černý může jednoduše vytvořit dvě oči. Také si všimněte, že černý má stále 7 bodů (jeden mrtvý bílý kámen a šest bodů území) protože oba hráči dali kámen do stejného území. Tento tah bílého je tedy dobrá hrozba pro ko. Bílý tímto tahem nic neztrácí a černý na tah 1 bílého musí odpovědět, aby dalším tahem bílý nezničil celou černou skupinu.

Neexistuje univerzální odpověď na to kdy musíte spojit své kameny dohromady a kdy to potřeba není. Musíte zkontrolovat jaké tahy by soupeř mohl udělat k oddělení a zajetí vašich kamenů a také si musíte připravit tahy, kterými rozdělíte a zajmete soupeřovy kameny!

Existuje způsob, jak můžou být kameny živé aniž by měli dvě oči. Ale tato situace je velmi vzácná. Někdy se stane, že dvě skupiny kamenů závodí v tom, která zajme tu druhou soupeřovu dřív. A je také možné, že ani jeden ze soupeřů nebude schopen zajmout kameny protivníka.
 

Obrázek 32: Seki

Na obrázku 32 jsou čtyři označené kameny černého odděleny a obklíčeny, ale stejně tak odděleny a obklíčeny jsou i tři označené bílé kameny. Oběma těmto řetězcům kamenů zbývají dvě svobody - body označené A. Ale žádný z hráčů na bod A nemůže zahrát bez toho, aby vystavil obě skupiny do atari. Tato situace se nazývá seki nebo "společný život". Ani jeden hráč nemůže zajmout soupeřovy kameny a proto jsou všechny tyto kameny živé. Dva volné body A jsou dame (neutrální body), které se nepočítají za území pro žádného z hráčů. Pozice seki může být velice komplikovaná, ale opravdu se vyskytuje velice vyjímečně. Většinou tvoří kameny na konci hry živé skupiny s dvěma (a více) oky a ostatní kameny jsou mrtvé. Je velmi důležité promyslet si dopředu před koncem hry, jestli všechny vaše kameny mají dostatek prostoru k vytvoření očí.

Zobrazit další články tohoto autora

Související články

Copyright © 2008-2018 Hups.cz. Všechna práva vyhrazena.