VI. Ukázková partie

08. 02. 2010 | † 19. 07. 2013 | kód autora: VIB

V této části je ukázána celá partie nezkušených hráčů na gobanu 9x9. Během hry jsou diskutovány některé důležité principy hry GO.
 

Obrázek 1: Tahy 1-4

Na obrázku 1 hraje černý tah do blízkosti rohu gobanu. Nejjednodušší cesta k získání území je vytvoření očí v rozích, kde tomu napomáhají kraje gobanu. Strany jsou dalším vhodným místem k vytvoření území. Nejtěžší je vytvoření území a očí ve střední části gobanu. Proto hráči pokládají kameny na začátku partie obvykle do blízkosti rohů, nejčastěji na třetí a čtvrtou linii od okraje. Černý se rozhodl zahrát na bod "3-3" na třetí línii od rohu z obou stran). Na velkém gobanu je obvyklé hrát první tah i na body 3-4, 4-4, 3-5 a 4-5, ale na malém gobanu je tah na 3-3 asi jeden z nejlepších. Bílý hraje tah 2 také na bod 3-3. Každý hráč si tedy vyznačil jeden z rohů s nadějí, že tam vytvoří své území. Černý hraje další tah 3 na bod 4-4, pokouší se získat větší část území, ale bílému se zdá, že je černý příliš chamtivý a vpadne tahem 4 do horního rohu. Černý se pokusí obklíčit tento kámen a bílý se pokusí utéci nebo vytvořit dvě oči a ožít v rohu.
 

Obrázek 2: Tahy 5-9

Černý hraje na 5, aby chytil bílý kámen v rohu a také aby se nemohli první dva kameny bílého spojit. To je jeden z mnoha důležitých principů ve hře GO: snažte se aby vaše vlastní kameny byly spojené a kameny soupeře oddělené. Bílý hraje tah 6, aby posílil svůj osamocený kámen a získal více prostoru pro vytvoření dvou očí. Černý blokuje bílé kameny tahem na 7. Bílý pokračuje tahem 8, ale černý blokuje jeho cestu tahem 9. Teď si musí oba hráči dát pozor, protože jejich kameny nejsou pevně spojené.
 

Obrázek 3: Tahy 10-15

Bílý hraje na 10 a černý kámen se dostává do atari. Černý hraje na 11, aby svůj kánem zachránil před zajmutím, ale bílý může rozdělit černého kameny. Tah 10 bílého je stříhající tah. Ale bílého kameny také nejsou spojené. Když by hrál černý na 12 tak dostane bílý kámen do atari a zajme ho. Proto hraje bílý na 12, aby si svoje kameny spojil. Černého 13 ještě více ohraničuje bílého kameny, bílý blokuje na 14. Teď je to černý, který musí spojit na 15 (kdyby tam mohl zahrát bílý, tak by mohl zajmout kámen 13 a bílé kameny v rohu už by měli jistý život). Teď má bílý své kameny těsně uzavřené v rohu a musí se pokusit najít způsob, jak vytvořit dvě oči. Bílá skupina ještě není mrtvá, ale život také nemá jistý.

  

 

....czech-go.net/study/JohnBates/Images/BIGsample4.GIF" width="176" align="bottom" naturalsizeflag="3">
Figure 4: Tahy 16-23

Bílý hraje na 16, aby si vytvořil oko a doufá, že tam bude mít dostatek místa pro druhé oko. Skutečně tato skupina není ještě zcela živá, jak uvidíte později v této partii. Ale černý nemůže najít vhodné místo pro útok a rozhodne se hrát na 17, aby dostal bílého stříhající kámen do atari. To je dobrý nápad. Může bílý kámen uniknout? Ne, protože je chycen v žebříku. Když se bílý pokusí uniknout, tak bude černý dávat atari znovu a znovu dokud bílé kameny nebudou chyceny na straně gobanu. Bílý to vidí a rozumně se rozhodne neunikat s tímto kamenem a místo toho se pokusí tahem 18 získat nějaké území v dolním rohu. Protože bílý zaútočil na horní pravý roh a vytvořil skupinu která je (téměř) živá, rozhodne se černý následovat jeho příklad na této straně gobanu a hraje na 19. To ale není dobrý nápad. Tento kámen je na bodu 2-2 a je to příliš blízko rohu, než aby tam šli vytvořit dvě oči. Bílý blokuje tento kámen na 20 a černý se snaží uniknout tahem na 21, bílý dále blokuje na 22. Dva černé kameny jsou teď v pasti a jejich jediná naděje je v nějakém odvetném útoku na bílé kameny, které je obklopují. Černý proto hraje na 23 a odděluje bílé kameny na dvě části v naději na zajmutí jedné z nich. Rozdělování kamenů je dobrá a často s úspěchem používaná strategie.
 

Obrázek 5: Tahy 24-27

Bílý vidí, že černého kámen 23 má pouze dvě svobody, a tak hraje na 24 a je šťastný, že dostal černého kámen do atari. Ale tento tah se promění ve velkou chybu. Když černý hraje na 25 a uniká, tak je to bílý kámen, který se dostává do potíží. Kdyby černý mohl zahrát na 26, potom by bílý kámen označený Y byl snadno zajat a černé kameny v rohu by byly zachráněny. Navíc by bílé skupiny zůstali slabé a odděleny a to by znamenalo další problémy pro bílého. Proto bílý hraje na 26, aby svoje kameny spojil dřív než je černý zajme. Ale černý hraje na 27 a do problémů se dostávají dva bílé kameny označené X. Bílý nemá žádnou možnost, jak by mohl zachránit naráz obě strany, proto byl tah 24 špatný.

Obrázek 6: Alternativa tahu 24

Může zahrát bílý tah 24 jak je ukázáno na obrázku 6 a ohrozit černého kámen z druhé strany? Ne, protože černý uniká na 25 a bílý kámen označený Y je velice slabý. Bílý ho sice ještě může zachránit tahem napravo od Y, ale situace bude po tom značně komplikovaná. Bílý sice může tento souboj vyhrát, ale existuje jednodušší způsob, jak může bílý vyřešit tento roh. Zkuste najít pro bílého lepší tah 24, než se podíváte na následující stránku.

  

 

Obrázek 7: Lepší alternativa tahu 24

Bílý by se měl jednoduše natáhnout tahem 24, jak je ukázáno na obrázku 7. Tento tah posílí bílý kámen bez toho, aby pomohl k posílení černého kamene. To je další důležitý princip GO: Často je nejlepší způsob jak zaútočit na soupeřovy kameny v tom, že učiníte silnými vlastní kameny. Začátečníci často hrají tak, aby soupeřovy kameny byli často v atari, ale není to vždy dobré. V této partii se po atari černý kámen posílil a bílé kameny si nijak nepomohli - a to je pravý opak toho, co vlastně bílý potřebuje. Bílého tah 24 na obrázku 7 posiluje bílé kameny a zároveň útočí na osamělý kámen černého. Pokud by teď bílý mohl zahrát na 25, tak černý kámen už nemůže uniknout (zkuste si to a uvidíte), a tak musí černý bránit svůj osamocený kámen tahem 25 stejně jako v naší partii. Ale bílý se při této variantě nemusí strachovat o kameny na spodní straně a jeho 26 je dobrým tahem, který zabrání černému v ohrožení bílých kamenů na straně. Označené černé kameny v rohu jsou mrtvé. (Zkušenější hráči si jistě všimli, že pro černého by bylo lepší hrát tah 25 přímo nad bílého 24, ale bílý by mohl stejně zajmout označené černé kameny.)
 

Obrázek 8: Tahy 28-32

Teď, když jsme rozebrali chybu bílého, vraťme se k původním tahům partie. Na obrázku 8 se bílý pokouší uniknout tahem na 28, ale jen tak přidává ke skupině mrtvé kameny. Černý blokuje na 29. Bílý se pokouší zajmout černé kameny v rohu tahem 30, ale je příliš pozdě. Černý dostává bílé kameny tahem 31 do atari a bílé kameny už nemohou nijak uniknout. Než by bílý plýtval dalšími kameny, rozhodne se hrát někde jinde. Bílého 32 se snaží rozšířit co nejvíce území v pravém spodním rohu. Ale je to další chyba. Další důležité pravidlo je: Nehraj příliš blízko k silné skupině nepřátelských kamenů.
 

Obrázek 9: Tahy 33-37

Černý hraje 33 a tlačí bílý kámen k pevné zdi černých kamen...


.... Bílý odpovídá na 34, ale tah 35 dostává bílý kámen do atari a už nemůže uniknout. Bílý hraje 36, aby zabránil dalšímu průniku černého do rohu a také tím dostává kámen 33 do atari. Černý hraje na 37 zajímá bílého kámen a zachraňuje tím svůj kámen. Goban je teď rozdělen na území. Bílý má malou skupinu v pravo nahoře. Černý má většinu levé strany gobanu a také bod nebo dva na pravé straně. Je důležité uvědomit si, že většinu bodů získáte obklopením území. Začátečníci většinou stráví mnoho času pokusy o zajetí nepřátelských kamenů, nebo zachraňováním vlastních - ale to není hlavním cílem partie. Při partii mezi zkušenými hráči na velkém gobanu má každý zpravidla více než padesát bodů území, ale jen pár zajatců. V této partii už pravděpodobně zvítězí černý, protože má velké území na levé straně.

  

 

Obrázek 10: Tahy 38-43

Hráči teď musí hledat způsob, jak zvětšit svoje vlastní území a zmenšit území soupeře. Bílý hraje 38 a hrozí, že získá kousek území černého. Kdyby mohl hrát na 39, tak by dostal černé kameny do dvojitého atari a černý by nemohl všechno zachránit. Proto černý hraje sám na 39, aby tomu zabránil. Dále bílý hraje 40, aby se černý nemohl vplížit do rohu. Černý potom hraje 41 a vytváří tím značný tlak na rohovou skupinu bílého. Bílé kameny jsou v nebezpečí smrti, a tak hraje bílý na 42 aby si vytvořil dvě oči. Kdyby na toto místo zahrál černý, tak by už bílý nemohl vytvořit dvě oči a jeho skupina by byla mrtvá. Ale černý vidí ještě jinou možnost jak se pokusit zničit bílé kameny a tahem 43 vytváří z jednoho bílého oka oko falešné. Zahajuje tak boj o ko v rohu. Pokud by se černému podařilo tento boj vyhrát, tak všechny bílé kameny v rohu budou mrtvé, protože nebudou mít dvě oči.
 

Obrázek 11: Tahy 44-45

Bílý může hned zajmout kámen černého tahem 44, protože to není opakování předchozí pozice (na tomto místě přetím nikdy kámen nebyl). Černý by teď chtěl zajmout tento kámen 44, ale protože je to ko, tak se musí poohlédnout po nějaké ko hrozbě. Bohužel černý nemá žádnou dobrou hrozbu. Hraje tah 45, kterým může částečně zmenšit území bílého, ale zápas o život a smrt skupiny v horním rohu je mnohem důležitější.
 

Obrázek 12: Tahy 46-52

Bílý okamžitě ukončuje boj o ko, ne jeho vyplněním, ale zajmutím dalšího černého kamene tahem 46. Černý se posouvá o něco dále do území bílého tahem 47, ale tah 48 vystavuje černého kameny do atari a tah 49 je zachraňuje. Nyní se pokouší dostat se více do černého území bílý tahem 50, ale černý tahem 51 ucpává poslední skulinu. Bílý tlačí ještě tahem 52 na spodní straně a dostává černé kameny do atari. Ale tyto kameny mohou být zachráněny. Jaký tah udělá černý, aby je bílý nezajal?

  

 

Obrázek 13: Tahy 53-54

Černý zajímá tři bílé kameny tahem 53 a zachraňuje tím také své dva černé kameny. Tyto bílé kameny byly mrtvé už dlouho, ale dosud černý neměl důvod je zajmout. Bílý hraje 54 a zmenšuje tak černého území v rohu jak jen to jenom jde.

Obrázek 14: Tahy 55-57

Černý vytváří tahem 55 ko a zároveň dostává dva bílé kameny do atari. Bílý je zachraňuje tahem 56. Teď by mohl černý ukončit ko tahem do rohu, ale to není dobrý nápad. Tahem 57 získá černý jeden jistý bod na pravé straně a pořád má šanci vyhrát ko později.

Obrázek 15: Tahy 58-60

Bílý bere ko tahem 58, ale černý hraje na 59 a bílého kámen se tak dostává do atari. Pokud by bílý vyplnil ko na spodní straně, tak by černý začal nové ko na horní straně. Bílý chytře zahraje na 60, aby bylo jisté, že bílé kameny v pravém horním rohu zůstali určitě živé.

Obrázek 16: Tahy 61-63

Protože bílý na ko hrozbu odpověděl, černý může vzít ko zpátky a hraje na 61. Bílý našel pěknou hrozbu na 62. Dostává tím černý kámen do atari a hrozí proniknutím do černého území. Černý musí zahrát tah 63, aby se před touto hrozbou chránil.

  

 

Obrázek 17: Tahy 64-66

Bílý znovu bere ko tahem 64, ale černý má také hezkou hrozbu svým tahem 65. Pokud by bílý tento tah ignoroval, tak by tah černého na 66 způsobil zajmutí čtyř bílých kamenů a ostatní kameny by byly také mrtvé, protože by neměli dost místa pro vytvoření očí. Proto bílý odpovídá na tuto hrozbu tahem 66.

Obrázek 18: Tahy 67-69

Černý bere ko tahem 67. Teď by měl najít další hrozbu bílý, ale žádnou už nenašel, proto dává pass a černý tahem 69 vyplňuje ko a ukončuje tak partii. Na gobanu jsou dva mrtvé bílé kameny a jeden černý mrtvý kámen, které budou odstraněny jako zajatci. Bílý má 10 bodů území (3 nahoře a 7 dole) a 5 zajatých černých kamenů, tedy celkem 15 bodů. Černý má 17 bodů území a 9 bílých zajatců, celkem 26 bodů. Černý vyhrál tuto partii o 11 bodů.

Obrázek 19: Vyplnění v území

Tradiční způsob počítání výsledku partie je ještě o něco jednodušší. Zajatci jsou použiti k vyplnění území. Nejprve je 5 černých zajatců dáno do území černého a 9 bílých zajatců je dáno do území bílého - jak je to ukázáno na obrázku 19.

Obrázek 20: Zjednodušení počítání

Potom se zbylé území přerovná do čtvercových tvarů, aby se počet bodů jednodušeji sečetl - jak je ukázáno na obrázku 20. Černý má 2x6=12 bodů a bílý má pouze 1 bod. Výsledek je samozřejmě i po tomto počítání stejný, černý vyhrál o 11 bodů.

CELOU TUTO SÉRIEI JEJÍŽ POSLEDNÍ DÍL JSTE SI PRÁVĚ PŘEČETLI PRO VÁS PŘIPRAVIL Autor: John A.BatesA Přeložil: Václav Brázda. NAJDETE JI NA :http://www.czech-go.net/go.php ODKUD BUDEME ČERPAT I NADÁLE, PROSÍM NAVŠTIVTE TUTO SKVĚLOU STRÁNKU A DOZVÍTE SE MNOHEM VÍCE O HŘE "GO"!

Zobrazit další články tohoto autora

Související články

Copyright © 2008-2018 Hups.cz. Všechna práva vyhrazena.